Decsi-KIss Dorka
   
Name*:
Email*:
Message:
A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
 
 

 

KAPCSOLAT
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tisztelt Megrendelő

A Gyöngypláza.hu weboldalon a jelen szerződés szerinti Eladó egyedi gyöngyékszereket értékesít. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyeket a weboldalon történő vásárlással kapcsolatosan az 1. pontban részletezett Felek kölcsönösen elfogadnak.

1. A szerződést kötő felek

Eladó
Cégnév: Free-dimension Bt.
Cím: 1034 Budapest, Pacsirtamező utca 42-44 IV/6.
Adószám: 28271444-3-41
Bankszámlaszám: 10702318-47646205-51100005
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Weboldal: www.free-dimension.hu
E-mail: gyongyplaza@gmail.com

Vevő
az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója. Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek.

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek a jelen szerződésben és a Gyöngypláza.hu weboldalon meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonjogát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza, ahol a termék anyaga, színe, mérete, fazonja, jellege, árfekvése és ára mellett a termék színes fotója és a választást megkönnyítő méretlista található meg.

3. A szerződés létrejötte

A Felek közötti jogviszony a gyöngyékszer-megrendelési űrlap kitöltésével jön létre. Az Eladó vállalja, hogy minden megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld a Vevőnek, amelyben tájékoztatja a megrendelt gyöngyékszer várható elkészülésének időpontjáról is. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre a Felek között.

4. Felek jogai és kötelezettségei

A Felek közötti jogviszony fennállása alatt a Vevő köteles a saját személyes adatait, és a megrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. A Felek megállapodnak, hogy az adatok pontatlan, valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét az Eladó kizárja.

A Vevő kötelezi magát, hogy a gyöngyékszer-megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a gyöngyékszer-megrendelési űrlapon feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét az Eladó kizárja.

Az Eladó jogosult a gyöngyékszer-megrendelési űrlap kitöltése során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Utóbbi esetben az Eladó a Vevő által korábban már megfizetett vételárat köteles öt munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy az ilyen visszatérítés esetén a Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl.: bankköltség) megfizetését az Eladótól nem követelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként került sor. Az Eladó a szerződéstől történő elállásról a Vevőt emailban értesíti a gyöngyékszer-megrendelési űrlapon szereplő emailcímen.

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl.: bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte. Az elállás folyamata a 8-as pontban van részletezve.

Pénzvisszatérítés a Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

5. Átvételi feltételek és költségek

A termékek átvétele történhet személyesen az Eladó által meghatározott helyszínen, valamint valamely futárszolgálat közreműkdésével. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított tíz munkanapon belül a terméket a Vevő rendelkezésére bocsátja, a Vevő által kiválasztott módon.

Ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, ennek tényéről a Vevő írásbeli tájékoztatót kap. Ez után a Vevő az Eladóval telefonon, vagy emailen egyeztethet a gyöngyékszer átvételével kapcsolatban.

A szállítás történhet utánvétel postautalvánnyal ajánlott küldeményként, melynek díja: 0-5.000 Ft értékig 930 Ft, 5.001-10.000 Ft értékig 1.045 Ft, 10.001-20.000 Ft értékig 1.330 Ft, 20.001-30.000 Ft értékig 1.460 Ft, 30.000 Ft felett a postázás díját átvállaljuk.

Előreutalás esetén ajánlott küldeményként 400 Ft, mely több termék együttes postázása esetén változhat.
Előreutalás esetén futárral 1000 Ft, mely több termék együttes postázása esetén sem változik.

A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

6. Fizetési feltételek

A termék vételárának és a szállítási díjnak a megfizetése utánvétellel, személyesen vagy előzetes banki átutalással lehetséges.

Az utánvétellel való fizetés, valamint a személyes fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik.

Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó CIB Bank Zrt. 10702318-47646205-51100005 számú számlájára utalja át a vételárat. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

Eladó ugyanazon Vevő által ugyanazon napon leadott 30.000 Ft feletti vásárlás esetén a Vevő által megadott szállítási címre való postai szállítás első megkísérlésének költségét elengedi.

7. Hibás teljesítés

Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag eredeti, szállítás előtt külön ellenőrzött, hibátlan minőségű terméket értékesít.

Ha a megrendelt termék mégis hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy a rendeltetés szerinti használat során még a szavatossági idő lejárta előtt meghibásodik úgy a Vevő ezt telefonon (+36-70-407-1176) vagy e-mailen (gyongyplaza@gmail.com) jelzi az Eladó felé. Amennyiben a Vevő a hibás árut az Eladóhoz visszajuttatta, az Eladó a terméket megvizsgálja és jogos reklamáció esetén az alábbiak szerint járunk el.
Javítható hiba esetén a terméket az Eladó megjavítja, és a visszaérkezést követő 15 munkanapon belül saját költségén azt a Vevőnek újra kiszállítja.
Nem javítható hiba esetén a Vevő döntése alapján az Eladó a hibás árut azonos értékben kicseréli, vagy a Vevőnek a vételárat visszafizeti.

8. Elállás joga

A csomagküldő internetes vállalatokra vonatkozó jogszabály értelmében a Vevőnek joga van az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az elállást, illetve az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő pedig köteles az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan
felmerülő költségeket viselni.
Ha a Vevő az áru átvételét követően eláll a vásárlási szándékától azt az Eladónak írott formában (gyongyplaza@gmail.hu) a rendelésszámra hivatkozva jeleznie kell. Ekkor a Vevő dönthet úgy, hogy a vételár visszatérítése helyett a vételárat valamely más, a Gyöngypláza.hu oldalon szereplő termékre levásárolja. Ebben az esetben a Vevő által újonnan választott termék kiszállítási költségét az Eladó átvállalja.

9. A szerződés hatálya és megszűnése

Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.
A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

10. Adatvédelem

A Vevő a gyöngyékszer-megrendelési űrlap kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza.

11. Egyéb rendelkezések

A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a vásárlási folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri. A Felek megállapítják, hogy a vásárlás során a Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a folyamat befejezettségével a Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta. A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.
A Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Ha erre mégsem lenne mód, a fFelek a jelen Általános Szerződési Feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

MIYUKI GYÖNGY

Hatvan évvel ezelőtt, mikor Seiichi Katsuoka először találkozott üveggyöngyökkel, lenyűgözte őt azok ragyogása és szépsége, így 1949-ben úgy döntött, életét az üveggyöngykészítés mesterségének kitanulásának áldozza. Seiichi gyönyörű, minőségi üveg kásagyöngyök iránti szenvedélyét örökölte fia, Hiroshi, aki a szenvedélyt innovációval párosítva elkezdte az új gyöngytípusok megalkotását. Munkája eredményeképpen létrejött a MIYUKI vállalat, amely Japán első sikeres gyöngy-gyára. Azóta a MIYUKI folytatja Hiroshi innovatív elképzeléseit, több új és csodálatos gyöngyöt alkottak, pl. a Delica, Drop és Twisted, hogy csak néhányat említsünk. Elhivatottan fejlesztik a vonzó és gyönyörű gyöngyöket. A MIYUKI üveggyöngyök világszínvonalúak minőségük, ragyogásuk, és egyforma alakjuk miatt. Divattervezők, művészek és gyöngykedvelők egyaránt keresik.
(forrás: http://www.miyuki-beads.co.jp/english/seed/index.html)

GYÖNGYPLÁZA HÍREK

A Gyöngypláza elindításával az volt a célunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az egyedi, kézzel készült, mégis minőségi gyöngyékszereket. Az egyedi ékszer remek ajándék idős hölgynek, középkorú asszonynak, fiatal lánynak, kislányoknak egyaránt, hiszen mindenki szereti az exkluzív megjelenést.

Tetszenek az ékszerek?
Ajánlanád valakinek ezt az oldalt?
Írd be az email-címét:
Írd be ezt a szót: